DIŞMERKEZLİLİK (TDK)

Dışmerkezli olma durumu.

Dışmerkezlilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı D sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞMERKEZLİ Nedir?

Dışmerkezlikle ilgili olan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

D E E I K K L L M R Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Zikredilmek,

10 Harfli Kelimeler

Dikizlemek, Dirileşmek, Erdemlilik, Kıdemlilik, Kirişlemek, Zikredilme,

9 Harfli Kelimeler

Dikizleme, Dikleşmek, Dilleşmek, Dirileşme, Dişleklik, Dizilemek, Emeklilik, Ereklilik, Erimezlik, Erişilmek, İkileşmek, İkizleşme, İliklemek, İrileşmek, Kirişleme, Klikleşme,

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Derilmek, Derişmek, Deşilmek, Dikelmek, Dikilmek, Dikleşme, Dikmelik, Dilleşme, Direklik, Direşmek, Dirilmek, Dişlemek, Dizilmek, Dizlemek, Erişilme, Erklilik, Ermişlik, Ezdirmek, İkilemek, İkileşme, İkizdere, İlikleme, İrileşme, İrkilmek, İşleklik, İşlemeli, İşlerlik, Keleşlik, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Killemek, Klikleme, Liderlik, Melezlik, Rezillik, Şekerlik, Şeriklik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Deliriş, Delirme, Demirli, Derilme, Derişik, Derişme, Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Direkli, Diremek, Direşme, Dirilme, Dişemek, Dişleme, Dizemli, Dizilme, Dizleme, Edilmek, Ekilmek, Eklemli, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Eleklik, Ellişer, Emirlik, Emzikli, Emziriş, Erdemli, Eriklik, Erillik, Erişmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demkeş, Demlik, Dereli, Derili, Derlem, Dermek, Deşmek, Diklik, Dikmek, Dileme, Dillek, Dilmek, Direme, Dirlik, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Dizlik, Dizmek, Edilme, Edimli, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Eşilme, Eziliş, Ezilme, İkilem, İkişer, İlişme, İrkmek,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delik, Delil, Delme, Demek, Demir, Demli, Derik, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Dikim, Dikiş, Dikiz, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilli, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Dizek, Dizel, Dizem, Dizim, Diziş, Dizme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Derz, Dimi, Diri, Dişi, Dize, Dizi, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dış, Dik, Dil, Diş, Diz, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Irk, Irz, İde, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Kez, Kıl, Kır, Kış, Kız, Kik, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.