DIŞMERKEZLİ (TDK)

Dışmerkezlikle ilgili olan.

Dışmerkezli kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞMERKEZLİ Nedir?

Dışmerkezlikle ilgili olan.

DIŞMERKEZLİK Nedir?

Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğuyla olan oranı.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

D E E I K L M R Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Derilmek, Derişmek, Deşilmek, Dikleşme, Direşmek, Dişlemek, Dizlemek, Ezdirmek,

7 Harfli Kelimeler

Delirme, Derilme, Derişme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Diremek, Direşme, Dişemek, Dişleme, Dizleme, Edilmek, Erdemli, Erişmek, Eşilmek, Ezdirme, Ezilmek, İşlemek, İzlemek, Kederli, Kemerli, Kıdemli, Merkezı, Meşelik, Mezelik, Şekerim, Şekerli, Zırdeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Dereli, Derlem, Dermek, Deşmek, Dileme, Dilmek, Direme, Dişeme, Dişlek, Dizmek, Edilme, Ekilme, Ekşime, Emekli, Erimek, Erimez, Erişme, Eşilme, Ezilme, İşemek, İşleme, İzleme, Kelime, Kerime, Keşide, Leşker, Melike, Merkez, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delik, Delme, Demek, Demir, Demli, Derik, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Dikme, Dilek, Dilme, Direk, Dizek, Dizel, Dizem, Dizme, Eklem, Ekler, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erdek, Erdem, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Ezelı, Ezmek, İlmek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Derz, Dize, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, Irki,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dış, Dik, Dil, Diş, Diz, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Irk, Irz, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kez, Kıl, Kır, Kış, Kız, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Şek, Şem, Şer, Şık, Zem, Zer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.