DIŞLAŞTIRMAK (TDK)

Dışa vurmak.

Dışlaştırmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

A A D I I K L M R T Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dışlaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Dışlaştırma, Şıklaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Alıştırmak, Işıldatmak, Şıkırdatma, Şırıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Aldırtmak, Alıştırma, Arıtılmak, Aşırılmak, Darıltmak, Dırlaşmak, Dışkılama, Işılatmak, Işıldamak, Işıldatma, Kaldırtma, Karışılma, Kıldırtma, Kıtırdama, Lıkırdama, Şaşırtmak, Şıkırdama, Şırıldama, Taşımalık, Tıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Aldırmak, Aldırtma, Altmışar, Ardılmak, Arıtılma, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Damatlık, Damlatış, Daraltış, Daraşlık, Darılmak, Darıltma, Dırlaşma, Dışarlık, Dışlamak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Işıldama, Kaldırım, Kaldırış, Kaldırma, Karşıtlı, Kıldırma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Maşatlık, Şarkışla, Şaşılmak, Şaşırmak, Şaşırtma, Şıklaşma, Şırlamak, Tadımlık,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaşlık, Adımlık, Aklımda, Aktarım, Aktarış, Aldatış, Aldırış, Aldırma, Alışmak, Alışmış, Almaşık, Altışar, Ardılma, Ardışık, Arıtmak, Artımlı, Aşıktaş, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Damaklı, Damarlı, Damıtık, Damıtış, Daralış, Daraltı, Darılma, Dışlama, Ilıtmak, Işılama, Işıldak, Işıtmak, Kalıtım, Kamışlı, Karaltı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atalık, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Atkılı, Dalmak, Damalı, Darlık, Dışarı, Dışrak, Iklama, Ilımak, Ilıtma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adamı, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atılı, Atmak, Atmık, Dalak, Dalaş, Dalış, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damat, Damla, Damlı, Daraş, Dılak, Dışık, Dışkı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Dal, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şad, Şak, Şal, Şat, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.