DIŞKUTSAL (TDK)

Kutsallıkla ilgisi bulunmayan, kutsallığa ne uygun ne de karşıt olan.

Dışkutsal kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı D sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KUTSAL Nedir?


1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: "Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar.
3 . Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: "Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı.
4 . felsefe Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

KUTSALLIK Nedir?

Kutsal olma durumu, kutsiyet: "Çok eski zamanlarda ineğe bu kutsallık boşuna verilmemiştir."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

A D I K L S T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ustalık,

6 Harfli Kelimeler

Dışsal, Kutsal, Saltık, Sutaşı, Taşlık, Uşaklı,

5 Harfli Kelimeler

Akdut, Alkış, Altık, Asklı, Aslık, Aşlık, Dalış, Dalsı, Dılak, Dualı, Duşak, Iskat, Islak, Itlak, Kalış, Kalıt, Kasıt, Kaslı, Kaşlı, Katlı, Kışla, Kıtal, Kudas, Sadık, Sakıt, Saklı, Salık, Satış, Sudak, Sulak, Sulta, Sutaş, Şakul, Taşıl, Taşlı, Taşsı,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akış, Aklı, Aksu, Akut, Aldı, Alık, Alış, Altı, Asık, Asıl, Askı, Aşık, Aşıt, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Duka, Iska, Kadı, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Klas, Kula, Salı, Salt, Satı, Sıdk, Sıla, Sual, Takı, Talk, Ulak, Ulaş,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Aut, Dal, Dış, Dua, Dul, Duş, Dut, Kal, Kas, Kaş, Kat, Kıl, Kış, Kıt, Kul, Kuş, Kut, Lak, Sak, Sal, Sık, Sut, Şad, Şak, Şal, Şat, Şık, Şua, Şut, Tak, Tal, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, As, Aş, At, La, Su, Şu, Ta, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.