DIŞKULAK (TDK)

Kulağın, kulakkepçesi ve dışkulak yolundan oluşan bölümü.

Dışkulak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DIŞKULAK Nedir?

Kulağın, kulakkepçesi ve dışkulak yolundan oluşan bölümü.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

KULAKKEPÇESİ Nedir?

Sesi toplayarak anakulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

A D I K K L U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dukalık, Kuşaklı, Uşaklık,

6 Harfli Kelimeler

Kalkış, Kışlak, Kuşlak, Uşaklı,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Aklık, Alkış, Aşlık, Dalış, Dılak, Dualı, Duşak, Kakış, Kalık, Kalış, Kaşık, Kaşlı, Kışla, Kukla, Kulak, Kuşak, Şakul,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alış, Aşık, Duka, Kadı, Kuka, Kula, Ulak, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aşı, Aşk, Dal, Dış, Dua, Dul, Duş, Kak, Kal, Kaş, Kıl, Kış, Kul, Kuş, Lak, Şad, Şak, Şal, Şık, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Aş, La, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.