DIŞEVLİLİK (TDK)

Evlenecek kimsenin eşini kendi boy ya da soyunun dışından seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, °egzogami.

Dışevlilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAYALI Nedir?


1 . Dayanmış olan.
2 . İlgili, dair, müstenit, mebni: "Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz."- Anayasa.

EVLİLİK Nedir?

Evli olma durumu: "Yağmurun evliliğe uğur sayıldığını aklından geçirdi."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

SEÇME Nedir?


1 . Seçmek işi, seleksiyon.
2 . sıfat Seçkin, seçilmiş: "Üsküp'ün kızları, hepsi de seçme."- Halk türküsü.

D E I K L L V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Dikeliş, Evlilik, Şekilli, Velilik,

6 Harfli Kelimeler

Dillek, Dişlek, Dişlik, Divlek, Ekşili, İşveli, Likide, Şevkli, Şikeli, Şiveli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Deşik, Dikel, Dikiş, Dilek, Diliş, Dilli, Dişil, Dişli, Divik, Ekili, Ellik, Eşlik, Evlik, İlkel, İşkil, İşlek, İşlev, İşlik, İvedi, Kelli, Killi, Klişe, Şekil, Şeklı, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dişi, Edik, Ekli, Ekşi, Elik, Elli, Eşik, Eşli, Evli, İdil, İlik, İlke, İlle, İllı, İşli, İşve, Kedi, Kile, Kişi, Kivi, Şevk, Şike, Şile, Şive, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dev, Dış, Dik, Dil, Diş, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Keş, Kıl, Kış, Kil, Leş, Şek, Şev, Şık, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Eş, Ev, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.