DIŞBESLENME (TDK)

Besinini organik maddelerden sağlama, °heterotrofi.

Dışbeslenme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı D sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

B D E E E I L M N S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bedensel, Beslenme,

7 Harfli Kelimeler

Belenme, Besleme, Besmele, Beşleme, Eşlenme, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Bedenı, Beleme, Deneme, Elenme, Esleme, Esneme, Eşleme, Mesele, Şebnem,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Belde, Belen, Beleş, Bende, Beşme, Delme, Denme, Desen, Deşme, Ebedı, Edebı, Elden, Eleme, Eneme, Enlem, Eseme, Eşlem, Mebde, Meles, Meleş, Menşe, Mesel, Mesen, Nedbe, Nemse, Seben, Selen, Semen, Şemse, Şemsı,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Elde, Elem, Emel, Emen, Ense, Esen, Esme, Eşme, Lens, Meşe, Neşe, Sele, Seme, Sene, Şems,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Ben, Beş, Dem, Dış, Ebe, Ede, Leb, Leş, Men, Nem, Sel, Sem, Sen, Şeb, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, El, Em, En, Es, Eş, Le, Me, Ne, Se, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.