DIŞBESLENEN (TDK)

Besinini organik maddelerden sağlayan, heterotrof.

Dışbeslenen kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi N . Başı D sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

HETEROTROF Nedir?

Dışbeslenen.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

B D E E E I L N N S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dışbeslenen,

8 Harfli Kelimeler

Bedensel, Beslenen, Nedensel,

7 Harfli Kelimeler

Bedenen, Nedense,

6 Harfli Kelimeler

Bedenı, Benden, Nesnel, Senden,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Belde, Belen, Beleş, Bende, Desen, Ebedı, Edebı, Elden, Nedbe, Neden, Nesne, Seben, Selen,

4 Harfli Kelimeler

Elde, Ense, Esen, Lens, Nene, Neşe, Sele, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Ben, Beş, Dış, Ebe, Ede, Leb, Leş, Sel, Sen, Şeb, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, El, En, Es, Eş, Le, Ne, Se, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.