DIŞBAŞKALAŞIM (TDK)

Magmanın etkisiyle, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, °egzomorfizm.

Dışbaşkalaşım kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi I , onüçüncü harfi M . Başı D sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKALAŞMA Nedir?


1 . Başkalaşmak işi.
2 . biyoloji Embriyo evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz: "Böcekler, yaşantılarını tamamlayıncaya kadar türlü başkalaşmalar geçirirler."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAÇ Nedir?

Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

KOMŞU Nedir?


1 . Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.
2 . sıfat Sınır ortaklığı bulunan, mücavir: "Komşu bahçeler arasında da pek kullanılmayan yan kapılar vardı."- Ç. Altan.

MAGMA Nedir?

Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

A A A B D I I K L M Ş Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Başkalaşım, Şaşılaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Dışkılama, Işıldamak, Şaşılaşma,

8 Harfli Kelimeler

Adımbaşı, Adlaşmak, Akışmalı, Aşılamak, Başlamak, Dalaşmak, Dışlamak, Işıklama, Işılamak, Işıldama, Şaşılmak, Şıklaşma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaşlık, Adımlık, Adlaşma, Aklaşma, Aklımda, Alışmak, Alışmış, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Bakılma, Bakımlı, Bakışım, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Başlama, Bıkılma, Bıkışma, Bılkıma, Dalamak, Dalaşma, Damaklı, Dışlama, Işılama, Işıldak, Kamışlı, Kaşlama, Kışlama, Lambada, Maşalık, Şaklama, Şaşaalı, Şaşılık, Şaşılma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adamak, Akışlı, Akışma, Aklama, Alabaş, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Balama, Başlık, Başmak, Başmal, Dalama, Dalmak, Damalı, Iklama, Ilımak, Işılak, Işımak, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kaşıma, Labada, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Şakıma, Şamalı, Şaşlık, Şaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Ablak, Adalı, Adama, Adamı, Akala, Akbaş, Akşam, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşama, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Başak, Başka, Başlı, Bıdık, Bıkış, Bıkma, Dalak, Dalaş, Dalış, Dalma, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dılak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Bala, Dama, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kadı, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Bad, Bak, Bal, Baş, Dal, Dam, Dış, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.