DIŞBÜKEY (TDK)

Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks: "Dışbükey mercek. Dışbükey ayna."- .

Dışbükey kelimesi baş harfi D son harfi Y olan bir kelime. Başında D sonunda Y olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y . Başı D sonu Y olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNA Nedir?


1 . Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat: "Ben onun aynada saçlarına değil, bana baktığını gene aynadan görüyordum."- T. Buğra.
2 . Karagöz oyununda perde.
3 . Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha: "Kapı kanadının aynası. Çeşmenin aynası."- .
4 . Atların diz kapağı.
5 . sıfat, argo İyi bir durumda, yolunda: "İşimiz ayna."- .
6 . mecaz Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey: "Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o ülkenin uygarlık aynasıdır."- H. Taner.
7 . denizcilik Küreğin yassı uç bölümü.
8 . denizcilik Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün.
9 . denizcilik Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

ÇIKIK Nedir?


1 . Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması: "Kolunda çıkık var."- .
2 . sıfat Yerinden çıkmış (kemik veya organ).
3 . sıfat Çıkıntısı olan: "Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı."- R. N. Güntekin.

DIŞBÜKEY Nedir?

Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks: "Dışbükey mercek. Dışbükey ayna."- .

KONVEKS Nedir?

Dışbükey.

MERCEK Nedir?

İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens.

MUHADDEP Nedir?

Dışbükey.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞİŞKİN Nedir?


1 . Şişmiş, şişirilmiş: "Ayağa kalktı, arka ayaklarını geriye itip şişkin adaleleri çekerek ... gerdi."- P. Safa.
2 . Kabarık, şiş.

TÜMSEK Nedir?


1 . Küçük tepe, tüm (II), tümbek: "Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım."- O. V. Kanık.
2 . Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik: "Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı."- H. E. Adıvar.

TÜMSEKLİ Nedir?


1 . Tümseği olan.
2 . fizik, matematik Dışbükey.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

B D E I K Y Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dışbükey,

5 Harfli Kelimeler

Bedük, Dübeş, Düşey, Düyek,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Beş, Bey, Bük, Dek, Dış, Dük, Düş, Ekü, Keş, Kış, Şeb, Şek, Şey, Şık, Üye, Yek, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, Eş, Ey, Ke, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.