DIŞAVURUMCULUK (TDK)

Olayların, varlıkların gerçekte olduğu gibi değil de, sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı, °ekspresyonizm.

Dışavurumculuk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi U , yedinci harfi R , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi U , onikinci harfi L , onüçüncü harfi U , ondördüncü harfi K . Başı D sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GERÇEKTE Nedir?

Aslında, tam anlamıyla, hakikatte: "Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka."- A. İlhan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A C D I K L M R U U U U V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Vuruculuk,

8 Harfli Kelimeler

Durulmak, Kavruluş, Marulcuk, Vurulmak, Vuruşmak,

7 Harfli Kelimeler

Davulcu, Duraklı, Durulma, Duruluk, Durumca, Duruşma, Duvaklı, Duvarcı, Kavuruş, Kavuşum, Kudurma, Kuduruş, Kumarcı, Kumaşlı, Kumluca, Kumrucu, Kuralcı, Kuramcı, Kurulma, Kuruluş, Kurumlu, Marulcu, Şuracık, Vakumlu, Vurmalı, Vurulma, Vuruluş, Vuruşma,

6 Harfli Kelimeler

Camlık, Cırlak, Cıvmak, Dalcık, Darlık, Dışrak, Durmak, Durucu, Kralcı, Kulvar, Kumalı, Kumcul, Kumral, Kuracı, Kuralı, Kurucu, Kurulu, Kuruma, Kuşlar, Kuşmar, Maşrık, Rumluk, Şarklı, Şuralı, Şuurlu, Ulaşım, Ulumak, Urduca, Uşaklı, Varlık, Vurmak, Vurucu,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkış, Ardıl, Aşlık, Camlı, Carlı, Cıdak, Cıvma, Cudam, Dalış, Damlı, Davul, Dılak, Duacı, Dualı, Duluk, Dumur, Durak, Dural, Durma, Duruk, Durum, Duruş, Duşak, Duvak, Duvar, Irmak, Kalcı, Kalım, Kalış, Kamış, Karış, Karlı, Karşı, Kaşlı, Kavmı, Kılma, Kırca, Kırma, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acur, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akur, Aldı, Alık, Alım, Alış, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Aşım, Avcı, Avlu, Cadı, Cıda, Cılk, Cıva, Cuma, Cura, Darı, Daru, Dram, Duka, Duma, Duru, Irak, Kadı, Kamu, Karı, Kral, Kula,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Cam, Car, Cık, Cuk, Dal, Dam, Dar, Dav, Dış, Dua, Dul, Duş, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kav, Kıl, Kır, Kış, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lam, Lav, Mal, Maş, Muş, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Av, La, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.