DIŞARLIK (TDK)


1 . Taşra: "Ben bu hâli uzun zaman dışarlıkta yaşamış birkaç kişide gördüm."- R. N. Güntekin.
2 . Yaşadığı yerden başka bir yere giderken giyilen kıyafet.

Dışarlık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

DIŞARLIK Nedir?


1 . Taşra: "Ben bu hâli uzun zaman dışarlıkta yaşamış birkaç kişide gördüm."- R. N. Güntekin.
2 . Yaşadığı yerden başka bir yere giderken giyilen kıyafet.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAFET Nedir?


1 - Kılık, giyinme biçimi.
2 - Resmi giysi.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

TAŞRA Nedir?

Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık: "Taşrada öğretmenlik ede ede saçı başı ağarmış, tatlı sözlü bir adamdı."- Halikarnas Balıkçısı.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A D I I K L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dışarlık, Kaldırış,

7 Harfli Kelimeler

Aldırış, Ardışık, Işıldak, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alışık, Alışkı, Arılık, Aşıklı, Darlık, Dışarı, Dışrak, Iraklı, Işılak, Karılı, Şarklı, Şıralı,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Ardıl, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Dalış, Dılak, Dışık, Dışkı, Kalış, Karış, Karlı, Karşı, Kaşlı, Kılır, Kılış, Kışır, Kışla, Lıkır, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alış, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Darı, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kadı, Karı, Kral, Rakı, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dal, Dar, Dış, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.