DIŞALIMLANMAK (TDK)

Dışalım yapılmak, ºithal edilmek.

Dışalımlanmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞALIM Nedir?


1 - Bir ülkeye başka bir ülkeden mal satın alma, °ithalat.
2 - Bir ülkeye başka bir ülkeden alınan malların tümü, °ithalat.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A A D I I K L L M M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Anlamdaşlık,

10 Harfli Kelimeler

Adamakıllı, Adanalılık, Alkışlanma, Anlaşılmak, Aşamalılık, Danışılmak, Kadınlaşma, Kalınlaşma, Kımıldanma, Mışıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Adımlamak, Akıllanış, Akıllanma, Alıklaşma, Alımlamak, Alışılmak, Alkışlama, Anıklaşma, Anılaşmak, Anlaşılma, Anlaşmalı, Aşılanmak, Dallanmak, Danışılma, Dışkılama, Dışlanmak, Ilıklaşma, Işıklanma, Işıldamak, Işınlamak, Kımıldama, Mallanmak, Mışıldama, Nakışlama,

8 Harfli Kelimeler

Adımlama, Adlanmak, Adlaşmak, Akışmalı, Akşamdan, Aldanmak, Alımlama, Alışılma, Allanmak, Allaşmak, Anıklama, Anılaşma, Anlamdaş, Anlaşmak, Aşılamak, Aşılanma, Dalanmak, Dalaşmak, Dallamak, Dallanış, Dallanma, Damlalık, Damlamak, Danışmak, Dışlamak, Dışlanma, Işıklama, Işılamak, Işıldama, Işınlama, Kanadalı, Kanamalı, Kıllanma, Kımlanma, Kınalama, Mallanma, Mandallı, Nallamak, Şamanlık,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adaşlık, Adımlık, Adlanma, Adlaşma, Aklanma, Aklaşma, Aklımda, Alakalı, Aldanış, Aldanma, Alınlık, Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Almaşık, Almaşlı, Anılmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anlaşık, Anlaşma, Anmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Dalamak, Dalaman, Dalanış, Dalanma, Dalaşma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adamak, Adanma, Akıllı, Akışlı, Akışma, Aklama, Alaşım, Alımlı, Alındı, Alınış, Alınma, Alışık, Alışkı, Alışma, Allama, Amalık, Analık, Anamal, Anılık, Anılış, Anılma, Anlama, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Dalama, Dalmak, Damalı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Işılak, Işımak, Kamalı, Kanama, Kandaş,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akman, Akşam, Akşın, Alaka, Alkan, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Alman, Almaş, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aşama, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Dalak, Dalan, Dalaş, Dalış, Dallı, Dalma, Damak, Damal, Damla, Damlı, Danış,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşma, Dama, Dana, Dank, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işın, Işkı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Dal, Dam, Dış, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Şad, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.