DIŞALIMCILIK (TDK)

Dışalımla uğraşma, dış ülkelerden mal satın alma ya da getirtme işi, ithalatçılık.

Dışalımcılık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

DIŞALIM Nedir?


1 - Bir ülkeye başka bir ülkeden mal satın alma, °ithalat.
2 - Bir ülkeye başka bir ülkeden alınan malların tümü, °ithalat.

İTHAL Nedir?


1 - İçine alma.
2 - Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme.

İTHALAT Nedir?

Dışalım.

İTHALATÇI Nedir?

İthalat yapan kimse, dış alımcı.

İTHALATÇILIK Nedir?

İthalatla uğraşma, dış ülkelerden mal satın alma veya getirme işi, dış alımcılık.

SATIN Nedir?

"Bedelini ödeyerek bir şey almak" anlamındaki satın almak birleşik fiilinde geçen bir söz: "Okuma yazma bilmemesine rağmen bir Köroğlu gazetesi satın aldı."- H. Taner.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞMA Nedir?

Uğraşmak işi: "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum."- R. N. Güntekin.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

A C D I I I I K L L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alışıldık, Dalıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Alıcılık, Aşıcılık, Malcılık,

7 Harfli Kelimeler

Adcılık, Adımlık, Cadılık, Işıldak, Kalımlı, Kamışlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Akışlı, Alımcı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Camlık, Dalcık, Dalıcı, Ilıcak, Ilımak, Ilımlı, Işıklı, Işılak, Işımak, Kalıcı, Kılcal, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Alkış, Allık, Aşıcı, Aşılı, Aşlık, Camlı, Cıdak, Dalış, Dallı, Damlı, Dılak, Dışık, Dışkı, Ilıca, Ilıma, Işıma, Kalcı, Kalım, Kalış, Kamış, Kaşlı, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kışla, Malcı,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alım, Alış, Allı, Aşık, Aşım, Cadı, Cıda, Cılk, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kadı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aşı, Aşk, Cam, Cık, Dal, Dam, Dış, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.