DIŞAKIŞLI (TDK)

Akarsuları denize ulaşan (bölge).

Dışakışlı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKAR Nedir?

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

AKARSU Nedir?


1 . Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
2 . Tek sıra elmastan gerdanlık.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

A D I I I K L Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Işıldak, Şaşılık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Işıklı, Işılak, Şaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Aşılı, Aşlık, Dalış, Dılak, Dışık, Dışkı, Kalış, Kaşlı, Kılış, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alış, Aşık, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kadı, Şaşı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aşı, Aşk, Dal, Dış, Kal, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.