DÜZLEMKÜRE (TDK)

Yeryuvarlağı üzerindeki biçimleri, tümüyle bir düzlem üzerinde göstermek amacıyla çeşitli haritacılık yöntemlerine başvurularak hazırlanmış harita.

Düzlemküre kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞVURU Nedir?


1 . Başvurma işi, müracaat.
2 . Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanma, bilgiye ulaşma, referans: "Başvuru kitapları."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DÜZLEM Nedir?


1 . Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.
2 . isim, matematik Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi.
3 . isim, mecaz Ortam: "Böyle bir anlaşma var, hem ulusal hem uluslararası düzlemde sessiz bir anlaşma."- T. Yücel.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

HARİTA Nedir?

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

HARİTACILIK Nedir?


1 . Haritacı olma durumu.
2 . Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

D E E K L M R Z Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dürülmek, Düzelmek, Düzlemek, Düzülmek,

7 Harfli Kelimeler

Dürülme, Düzelme, Düzemek, Düzleme, Düzülme, Üzülmek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Derlem, Dermek, Dürmek, Düzeme, Düzlem, Düzlük, Düzmek, Küreme, Kürüme, Merkez, Üremek, Ürümek, Üzülme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Derme, Dürme, Dürüm, Dürzü, Düzem, Düzme, Eklem, Ekler, Elmek, Elzem, Erdek, Erdem, Ermek, Erzel, Ezmek, Keder, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Lerze, Medüz, Melek, Melez, Merek, Mezür, Müdür, Remel, Ülker, Üreme, Ürkme, Ürüme, Üzere, Üzlük, Üzmek, Zeker,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Dere, Derk, Derz, Dürü, Düze, Eder, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Ezel, Ezme, Kele, Keme, Kere, Klüz, Krem, Küme, Küre, Leke, Meke, Meze, Mülk, Müze, Reel, Reze, Ülke, Ülkü, Ümük, Ürem, Ürkü, Üzme, Üzre,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Düz, Ede, Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kez, Kül, Kür, Lük, Üre, Zem, Zer, Zül,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Ke, Le, Me, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.