DÜZLEMECİ (TDK)


1 - Sanayide düzleme işini yapan işçi, tesviyeci.
2 - Kuyumculukta metalleri ince plaka haline getiren kişi.

Düzlemeci kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı D sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZLEME Nedir?

Düzlemek işi, tesviye.

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KUYU Nedir?


1 . Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur: "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu."- H. Taner.
2 . Toprağa kazılan derince çukur: "Kireç kuyusu."- .
3 . mecaz İçinden çıkılamayan durum veya yer.
4 . madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.

KUYUM Nedir?

Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası: "Altın yüzük yaptırdım, kuyum ustalarına"- Halk türküsü.

KUYUMCU Nedir?

Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe vb. süs eşyası yapan veya satan kimse, sarraf, mücevherci, cevahirci: "Kuyumcu vitrini önünde nadir bir zümrüdü seyrettiğim sırada yanıma sokulmuş..."- H. C. Yalçın.

KUYUMCULUK Nedir?

Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik, cevahircilik.

META Nedir?


1 - Mal, ticaret malı.
2 - Elde bulunan varlık, sermaye.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

PLAKA Nedir?


1 . Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası.
2 . Metal yaprak.
3 . Plak.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

TESVİYE Nedir?


1 . Düz duruma getirme, düzleme.
2 . ticaret Ödeme, verme.
3 . Hükûmetçe bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kâğıt.

TESVİYECİ Nedir?

Metal, tahta vb. maddelerden yapılmış parçaları istenilen biçime sokmak için işleyerek düzelten zanaatçı.

C D E E L M Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dizleme, Düzceli, Düzelme, Düzleme, Düzmece, Düzmeci, Ezcümle,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Delice, Dileme, Düzeme, Düzlem, Edilme, Eldeci, Ezilme, İzleme, Mezeci, Müzeci, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cemil, Cümle, Deizm, Delme, Demli, Dicle, Dilme, Dizel, Dizem, Dizme, Düzce, Düzem, Düzme, Elzem, İmece, İzlem, Medüz, Melce, Melez,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Cüzi, Deli, Deme, Dize, Düze, Ecel, Edim, Elci, Elde, Elem, Elim, Emel, Ezel, Ezme, İlme, Lice, Lime, Meze, Mide, Müze, Üzme, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cüz, Dem, Dil, Diz, Düz, Ece, Ede, Edi, İde, İle, Lim, Mil, Zem, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, Em, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.