DÜZKANATLILAR (TDK)

Uzunluğuna katlanan alt kanatları, az çok sert olan üsttekiler tarafından örtülen, dört kanatlı böcekler takımı.

Düzkanatlılar kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı D sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

KANATLI Nedir?

Kanadı olan: "Senelerden beri leylek görmüyorum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul'a rağbetleri az."- A. Haşim.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A A A D I K L L N R T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kanatlılar,

9 Harfli Kelimeler

Nakaratlı,

8 Harfli Kelimeler

Ankaralı, Aralıkta, Dalkıran, Kalandır, Kaldıran, Kanadalı, Kantarlı, Kartallı, Katranlı, Nazarlık, Talazlık,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Alakalı, Alakart, Alkarna, Anlaklı, Azatlık, Daraltı, Kanatlı, Kandıra, Karaltı, Kıranta, Nakarat, Taraklı, Zırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Akdarı, Altlık, Analık, Ankara, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arkalı, Atalık, Azatlı, Darlık, Dazkır, Dazlak, Dızlak, Kadran, Kadrat, Kanaat, Kanara, Kanata, Kantar, Karalı, Kartal, Kartlı, Katana, Katran, Kazalı, Kazara, Kıraat, Kürdan, Laakal, Laktaz, Latalı, Lazlık, Natıka, Razakı, Takaza, Talkın,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akran, Aktar, Alaka, Alaza, Alkan, Allık, Altık, Altın, Altız, Altlı, Analı, Andık, Andız, Anlak, Anlık, Antlı, Anzak, Araka, Ardak, Ardıl, Arıza, Arkıt, Artık, Artın, Azlık, Dalak, Dalan, Dalız, Dallı, Dılak, Iltar, Itlak, Kadar, Kadın,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alaz, Aldı, Alık, Alın, Allı, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anız, Anka, Arak, Araz, Arda, Arık, Arız, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Azar, Azat, Azık, Dana, Dank, Dara, Darı, Dart,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Akü, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Arz, Ata, Aza, Azı, Dal, Dar, Daz, Dük, Dün, Düz, Ira, Irk, Irz, Kal, Kan, Kar, Kat, Kaz, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kız, Kül, Kür, Küt, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, At, Az, La, Nü, Ra, Ta, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.