DÜZGÜSÜZ (TDK)

Düzgüye uymayan, düzgüsü olmayan, anormal, normatif.

Düzgüsüz kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ü , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Z . Başı D sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANORMAL Nedir?


1 - Genel örneğe, alışılmışa, kurala aykırı olan, olağan dışı, °gayri tabii.
2 - Dengesi bozuk, deli.

DÜZGÜ Nedir?

Norm.

NORM Nedir?


1 . Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü.
2 . Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü.

NORMATİF Nedir?


1 . Düzgüsel.
2 . Düzgüsüz.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

D G S Z Z Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Düzgüsüz,

7 Harfli Kelimeler

Üzgüsüz,

5 Harfli Kelimeler

Düzgü, Süzgü,

4 Harfli Kelimeler

Güdü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Düz, Güz,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.