DÜZGÜLÜ (TDK)

Düzgüye uygun, normal.

Düzgülü kelimesi baş harfi D son harfi Ü olan bir kelime. Başında D sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü . Başı D sonu Ü olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZGÜ Nedir?

Norm.

NORM Nedir?


1 . Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü.
2 . Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü.

NORMAL Nedir?


1 - Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü.
2 - Bu durumda olan şey.
3 - Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

D G L Z Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Düzgülü,

6 Harfli Kelimeler

Üzgülü,

5 Harfli Kelimeler

Düzgü, Güdül,

4 Harfli Kelimeler

Güdü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Düz, Gül, Güz, Zül,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.