DÜZENTEKER (TDK)

Makinelerde, devinim hızını düzgün tutmaya, diğer elemanlara düzgün iletmeye yarayan büyük çaplı çark, °volan.

Düzenteker kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇAPLI Nedir?


1 . Çapı geniş olan.
2 . mecaz Bilgisi çok olan.
3 . mecaz Yetenekli.

DEVİNİM Nedir?


1 . Devinme işi, hareket: "Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
3 . felsefe Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
4 . felsefe Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
5 . felsefe Zaman içinde durum değiştirme.
6 . fizik Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket: "Dünyanın biri kendi, öteki güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır."- .

DİĞER Nedir?

Başka, özge, öteki, öbür: "Diğer misafirlerimle meşgul olamadım."- Ö. Seyfettin.

DÜZGÜ Nedir?

Norm.

DÜZGÜN Nedir?


1 . Doğru ve pürüzsüz, muntazam: "Düzgün tahta. Düzgün yol."- .
2 . Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.
3 . İyi: "Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil."- M. Ş. Esendal.
4 . zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde: "Düzgün konuşuyor."- .
5 . matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim): "Düzgün çok yüzlü."- .
6 . isim, eskimiş Fondöten.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEMAN Nedir?


1 . Öge.
2 . Bir toplulukta çalışan insanların her biri: "İşimizde örnek ve kusursuz bir eleman olacağız."- H. Taner.
3 . matematik Kümeye ait varlıklardan her biri.

İLETME Nedir?

İletmek işi.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

D E E E K N R T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Düzenek, Tekdüze, Tezkere, Üretken,

6 Harfli Kelimeler

Dereke, Derken, Dernek, Erkete, Kenter, Kreten, Nedret, Nerede, Rezede, Rezene, Tender, Teneke, Tereke, Tezene,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Denet, Düzen, Ender, Eneze, Erdek, Erden, Erken, Etene, Etken, Keder, Kenet, Kerde, Kerte, Keten, Künde, Nekre, Nükte, Rende, Teker, Tekne, Terek, Tezek, Trend, Tünek, Üzere, Zeker, Zerde,

4 Harfli Kelimeler

Denk, Dere, Derk, Dert, Derz, Dren, Düet, Düze, Eder, Enek, Enez, Erek, Eren, Erke, Erte, Etek, Eten, Eter, Kene, Kent, Kere, Kete, Küre, Kürt, Nere, Nezt, Renk, Reze, Teke, Tere, Terk, Tren, Trük, Türe, Türk, Tüze, Üzre, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dük, Dün, Düz, Ede, Eke, Ekü, Erk, Ker, Ket, Kez, Kür, Küt, Net, Ret, Tek, Ten, Ter, Tez, Tün, Tür, Üre, Zen, Zer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Er, Et, Ke, Ne, Nü, Re, Te, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.