DÜZENSİZLİK (TDK)

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık: "Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir."- M. Ş. Esendal.

Düzensizlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

DÜZENSİZLİK Nedir?

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık: "Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İNTİZAM Nedir?


1 . Düzenli, düzgün olma: "Kahve kalbini kuvvetlendirir, intizama sokar."- R. H. Karay.
2 . Düzen, çekidüzen.

İNTİZAMSIZ Nedir?

Düzensiz, düzeni olmayan, karışık: "Abdurrahman intizamsız fasılalarla hapşırıyordu."- Ö. Seyfettin.

İNTİZAMSIZLIK Nedir?

Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

NİZA Nedir?

Çekişme, hırlaşma, bozuşma, kavga.

NİZAM Nedir?


1 . Düzen: "Evin nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar."- O. S. Orhon.
2 . Kural: "Şimdi, eski sıralar bozuldu, yeni sıralar, yeni nizamlar gelinceye kadar böyle olacak!"- M. Ş. Esendal.

NİZAMSIZ Nedir?


1 . Düzensiz, tertipsiz.
2 . Tüzüğe aykırı.

NİZAMSIZLIK Nedir?


1 . Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik: "Ben hem müfrit hem mutedil olmak isterim, azami bir nizamsızlıkta azami bir nizam ararım."- P. Safa.
2 . Tüzüğe aykırılık.

TERTİP Nedir?


1 . Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama.
2 . Düzenleniş, sıralanış biçimi, kombinasyon: "Mutfağın yeni tertibi güzel olmuş."- .
3 . Düzenleme: "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş."- Atatürk.
4 . tıp (***) Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni.
5 . Dizgi.
6 . mecaz Hile, düzen, komplo.
7 . askerlik Askere alınma dönemi.

TERTİPSİZ Nedir?


1 . Dağınık, düzene konmamış, düzensiz.
2 . Savruk, dağınık, intizamsız (kimse).
3 . zarf Düzensiz bir biçimde.

TERTİPSİZLİK Nedir?

Tertipsiz olma durumu.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

D E K L N S Z Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Düzensizlik,

9 Harfli Kelimeler

Densizlik,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz, Denizlik, Dikensiz, Düzensiz, Ensizlik, Nikelsiz, Zindelik,

7 Harfli Kelimeler

Denizli, Dikenli, Dikensi, Düzenli, Nikelsi, Sekizli,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Dikine, Dilsiz, Dinsel, Dinsiz, Dizlik, Düzine, İlinek, İndeks, Kilise, Kinsiz, Likide, Sekili, Sendik, Sinlik, Sizden, Süline, Süzeni, Zilsiz,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Deniz, Denli, Dikel, Diken, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilsi, Dinek, Dinli, Dizek, Dizel, Dizin, Düzen, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, İlkin, İndis, İzlek, İznik, Kendi, Kesin, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kinli, Künde, Ledün, Leziz, Liken, Nesil, Nikel, Sekil, Sekiz,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Disk, Dize, Dizi, Düse, Düze, Edik, Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Ezik, İdil, İken, İkiz, İlik, İlke, İndi, İnek, İnik, İsli, İzin, Kedi, Kile, Kils, Klüz, Lens, Link, Lise,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Diz, Dük, Dün, Düz, Edi, Ekü, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Kül, Küs, Lük, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Se, Si, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.