DÜZENCİ (TDK)

Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.

Düzenci kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DESSAS Nedir?

Düzenci.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENBAZ Nedir?

Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

ENTRİKA Nedir?

Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek (II): "Komşu çocuğuyla entrikaları, yarım temasları hiç olmamıştır."- Y. Z. Ortaç.

ENTRİKACI Nedir?

Düzenci.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

HİLECİ Nedir?

Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

OYUNBAZ Nedir?


1 . Oynamayı seven.
2 . mecaz Düzenci, hileci: "O zavallı Çolak'ın nasıl bir oyunbaz olduğunu şimdi biliyordu."- T. Buğra.

C D E N Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Düzenci,

6 Harfli Kelimeler

Düzine,

5 Harfli Kelimeler

Deniz, Dince, Düzce, Düzen, Zenci, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Cüzi, Deni, Dine, Dize, Düze, İnce, Neci, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Cüz, Din, Diz, Dün, Düz, Edi, İde, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, İn, İz, Ne, Nü, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.