DÜZELTİLMEK (TDK)

Düzeltme işine konu olmak veya düzeltme işi yapılmak.

Düzeltilmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZELTME Nedir?


1 . Düzeltmek işi, tashih.
2 . Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, ıslahat, reform.
3 . Düzelti.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

D E E K L L M T Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Düzeltilmek,

10 Harfli Kelimeler

Düzeltilme,

9 Harfli Kelimeler

Düzeltmek, Düzletmek,

8 Harfli Kelimeler

Dikeltme, Dizlemek, Düzelmek, Düzeltim, Düzeltme, Düzlemek, Düzletme, İzletmek, Melezlik, Tekellüm, Temellük,

7 Harfli Kelimeler

Demetli, Dikelme, Dilemek, Dizleme, Düzelme, Düzelti, Düzemek, Düzleme, Edilmek, Eklemli, Ezilmek, İletmek, İzlemek, İzletme, Killeme, Külleme, Kütleme, Metelik, Mezelik, Müzelik, Tekdüze, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Dileme, Dillek, Dilmek, Ditmek, Dizmek, Dümtek, Düzeme, Düzlem, Düzmek, Edilme, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, Etkime, Ezilme, İletme, İzleme, Kelime, Kümeli, Lekeli, Melike, Millet, Tekmil, Temlik, Tezlik, Zedeli, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delik, Delil, Delme, Demek, Demet, Demli, Dikel, Dikme, Dikte, Dilek, Dilme, Ditme, Dizek, Dizel, Dizem, Dizme, Düzem, Düzme, Eklem, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Etlik, Etmek, Ezmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İtmek, İzlek, İzlem, Kelem, Kelle, Kelli, Kitle, Külli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dize, Düet, Düze, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezik, Ezme, İlke, İlle, İlme, İtme, Kedi, Kele, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diz, Dük, Düz, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Eti, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Kül, Küt, Lim, Lük, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tez, Tik, Tim, Tiz, Tül, Tüm, Zem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.