DÜZELTİCİLİK (TDK)

Düzeltici olma durumu, düzelticinin görevi, musahhihlik.

Düzelticilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZELTİ Nedir?


1 . Düzeltme işi, tashih.
2 . Basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme.

DÜZELTİCİ Nedir?

Basılmak üzere dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltmen, musahhih.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MUSAHHİH Nedir?

Düzeltici.

MUSAHHİHLİK Nedir?


1 . Musahhih olma durumu.
2 . Düzelticilik.

C D E K L L T Z Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Düzelticilik,

10 Harfli Kelimeler

Düzcelilik,

9 Harfli Kelimeler

Delicilik, Düzeltici,

8 Harfli Kelimeler

Dilcilik, Ezicilik, İkitelli, Likidite,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, Delikli, Delilik, Dikizci, Düzceli, Düzelti, Elitlik, Eltilik, İletici, İzcilik, Kilitli,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Delici, Dikici, Dikili, Dilcik, Dillek, Dizici, Dizili, Dizlik, Etkili, İkizce, İkizli, İletki, İlikli, İlkeci, Likide, Lüleci, Telcik, Tezlik, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Cedit, Celil, Delik, Delil, Dicle, Dikel, Dikit, Dikiz, Dikte, Dilci, Dilek, Dilli, Dizek, Dizel, Düzce, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Etlik, Ezici, İkici, İkili, İleti, İlkel, İllet, İtici, İtlik, İzlek, Kelli, Kilit, Kiliz, Killi, Kitle, Külli, Külte, Kütle, Likit, Tecil, Tekil,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Cilt, Cüzi, Deli, Delk, Dize, Dizi, Düet, Düze, Edik, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İdil, İkiz, İlik, İlke, İlle, İtki, İzci, Kedi, Kile, Klüz, Kült, Lice, Liet, Lüle, Tike, Tüze,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cüz, Dek, Dik, Dil, Diz, Dük, Düz, Edi, Ekü, Elk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İti, Kel, Ket, Kez, Kil, Kit, Kül, Küt, Lük, Tek, Tel, Tez, Tik, Tiz, Tül, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Et, İl, İt, İz, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.