DÜNYASAL (TDK)

Görüngübilimde dış dünyayla ilgili olan.

Dünyasal kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı D sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNGÜ Nedir?

Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.

GÖRÜNGÜBİLİM Nedir?

Algılanan görüngüler öğretisi, olaybilim, °fenomenoloji.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A D L N S Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alyans, Dalyan, Sandal,

5 Harfli Kelimeler

Adsal, Alyan, Aslan, Dalan, Dalya, Dünya, Nadas, Salya, Sanal, Yalan, Yanal, Yasal,

4 Harfli Kelimeler

Aday, Alan, Alay, Anal, Anüs, Asal, Asla, Asya, Ayal, Ayan, Ayla, Ayna, Dana, Dans, Sada, Sala, Sana, Saya, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ana, Asa, Aya, Ayn, Dal, Dün, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Say, Yad, Yal, Yan, Yas, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, As, Ay, La, Nü, Ün, Üs, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.