DÜMTEK (TDK)

Klasik Türk müziğinde tempo: "Ellerini dümtek usulü ile dizlerine vurur."- Ö. Seyfettin.

Dümtek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi K . Başı D sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜMTEK Nedir?

Klasik Türk müziğinde tempo: "Ellerini dümtek usulü ile dizlerine vurur."- Ö. Seyfettin.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TEMPO Nedir?


1 . Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş: "Bu melodinin temposu çok ağır, biraz daha hızlı çalınmalı."- .
2 . mecaz Gidiş, ilerleyiş, gelişme hızı, tarz: "Maiyetindekiler onun çalışma temposuna yetişemezlerdi."- H. Taner.
3 . spor Vücut alıştırmalarının belirli süre içinde tekrarlanma hızı.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

USUL Nedir?


1 - Kökler, asıllar.
2 - Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

D E K M T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dümtek,

5 Harfli Kelimeler

Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Düet, Küme, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ekü, Kem, Ket, Küt, Met, Tek, Tem, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Et, Ke, Me, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.