DÜMBELEKÇİ (TDK)

Dümbelek çalan veya satan kimse.

Dümbelekçi kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ . Başı D sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

DÜMBELEK Nedir?


1 . Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı: "Biri avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya, diğeri zurna üflemeye başlar."- H. R. Gürpınar.
2 . sıfat, halk ağzında Anlayışsız, sersem.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B D E E K L M Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dümbelekçi,

8 Harfli Kelimeler

Dümbelek,

7 Harfli Kelimeler

Bilemek, Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Dikelme, Dilekçe, Dilemek, Edilmek, Üçlemek,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Biçmek, Bileme, Bilmek, Çelebi, Çelmek, Çelmik, Çileme, Delmek, Demlik, Dileme, Dilmek, Ebelik, Edilme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Keçeli, Kelime, Kümeli, Melike, Üçleme,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Bedik, Bedük, Bekçi, Belde, Belek, Belik, Belki, Biçem, Biçme, Bilek, Bilme, Bükme, Çedik, Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çekül, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Debil, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demli, Dibek, Dikçe, Dikeç, Dikel, Dikme, Dilek, Dilme, Dübel, Ebeli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bide, Bile, Çeki, Çile, Debi, Deli, Delk, Deme, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Kebe, Keçe, Keçi, Kedi, Kele, Keme, Kile, Küme, Leçe, Leke, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Bük, Çek, Çil, Çim, Çük, Dek, Dem, Dik, Dil, Dük, Ebe, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kül, Leb, Lim, Lük, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, De, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.