DÜBBÜEKBER (TDK)

Büyükayı.

Dübbüekber kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi B , dördüncü harfi B , beşinci harfi Ü , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKAYI Nedir?

Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup Yıldızı'nı bulmada kullanılan takımyıldız, Yedigir, Dübbüekber.

B B B D E E K R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dübbüekber,

5 Harfli Kelimeler

Bebek, Bedük, Bürük, Debbe, Erdek, Keder, Kerde,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Bere, Berk, Dere, Derk, Dürü, Eder, Erek, Erke, Kebe, Kere, Küre, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bre, Bük, Dek, Dük, Ebe, Ede, Eke, Ekü, Erk, Ker, Kür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, Er, Ke, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.