DÜŞLEMSELLİK (TDK)

Düşlemsel özellik taşıma, düşlemsel olma durumu: "Yazınsal gerçeklik, önünde sonunda bir düşlemselliğin ürünüdür."- S. İleri.

Düşlemsellik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞLEM Nedir?

Düş yoluyla beliren görüntü: "Öykümde, düşlemi uç noktasına vardırıp, bir öykü kişisinden söz etmiştim."- S. İleri.

DÜŞLEMSEL Nedir?

Düşlemle ilgili.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLİ Nedir?

Gerçeklenmiş, gerçek olduğu anlaşılmış, muhakkak.

GERÇEKLİK Nedir?

Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, şeniyet, realite.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

TAŞIM Nedir?

Kaynama sırasında taşma: İki taşım kaynatmak.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

D E E K L L L M S Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Düşlemsellik,

9 Harfli Kelimeler

Dilleşmek, Düşlemsel, Üleşilmek,

8 Harfli Kelimeler

Deşilmek, Dikleşme, Dilleşme, Dişlemek, Düşeslik, Düşlemek, Düşlemli, Müdellel, Üleşilme,

7 Harfli Kelimeler

Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dişemek, Dişleme, Düşleme, Edilmek, Edimsel, Eklemli, Eklesil, Eksilme, Eşilmek, İlkesel, İskemle, İslemek, İşlemek, Kesilme, Kesişme, Killeme, Külleme, Mesleki, Meşelik, Üleşmek, Ülkesel,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deşmek, Dileme, Dillek, Dilmek, Dilsel, Dişeme, Dişlek, Düşlem, Düşmek, Düşsel, Edilme, Ekilme, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Eskime, Eşeksi, Eşilme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kelime, Keseli, Keşide, Kümeli, Lekeli, Lüleli, Melike, Meslek, Seklem, Silkme, Silmek, Üleşme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demli, Deşik, Deşme, Dikel, Dikme, Dikse, Dilek, Dilme, Düşes, Düşme, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlkel, İlmek, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keles, Keleş, Kelle, Kelli, Kesel, Kesim, Kesiş, Kesme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Disk, Düse, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlke, İlle, İlme, Kedi, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Küme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Dük, Düş, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Kül, Küs, Leş, Lim, Lük, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.