DÜŞBİLİM (TDK)

Düşlerin kaynağını, düş görme nedenlerini, düşün ruhbilimsel ve kişisel özelliklerini araştırma.

Düşbilim kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M . Başı D sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

KİŞİSEL Nedir?

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî: "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..."- Anayasa.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

RUHBİLİMSEL Nedir?

Ruhbilimle ilgili olan, °psikolojik.

B D L M Ü İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bilmiş,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, Biliş, Dilim, Diliş, Dişil, Dişli, Şimdi,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bişi, Dimi, Dişi, İbiş, İdil, İlim, İmdi, İşli, Midi,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Diş, Düş, Lim, Mil, Şii,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İş, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.