DÜŞÜNGÜSEL (TDK)

Düşüngü niteliği olan, düşüngüyle ilgili, °ideolojik.

Düşüngüsel kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı D sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNGÜ Nedir?

Düşünsel, toplumsal ya da siyasal bir öğreti oluşturan, ülke olarak benimsenebilen kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünü, °ideoloji.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

D E G L N S Ü Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Düşünsel,

7 Harfli Kelimeler

Süngülü,

6 Harfli Kelimeler

Düşsel, Gülşen, Gündeş,

5 Harfli Kelimeler

Düşes, Düşün, Elgün, Güdül, Gülüş, Günde, Güneş, Günlü, Ledün, Sülün, Süngü, Ündeş,

4 Harfli Kelimeler

Düse, Güdü, Günü, Lens, Süne, Ülen, Üleş, Ülüş, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Dün, Düş, Gen, Gül, Gün, Leş, Sel, Sen, Şen,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Es, Eş, Ge, Le, Ne, Nü, Se, Şe, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.