DÜŞÜNDÜRMEK (TDK)


1 . Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak.
2 . Akla getirmek, hatırlatmak, önceden kestirmek: "Yeryüzünde büyük işler görmeye layık bir millet olduğumuzu düşündürecek, on sekiz milyonu altmış milyona, seksen milyona çıkaracaktır."- O. S. Orhon.
3 . mecaz Tasalandırmak, kaygılandırmak.

Düşündürmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ALTMIŞ Nedir?


1 . Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 60, LX rakamlarının adı.
3 . sıfat Altı kere on, elli dokuzdan bir artık.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRLATMA Nedir?

Anımsatma.

HATIRLATMAK Nedir?

Anımsatmak: "Benimseyemediği çapraşık bir dünyanın binbir dolabı içinde bunalmış genç bir öğrenciyi hatırlatıyordu."- E. İ. Benice.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILANDIRMA Nedir?

Kaygılandırmak işi.

KAYGILANDIRMAK Nedir?

Kaygılanmasına sebep olmak.

KESTİRME Nedir?


1 . Kestirmek işi.
2 . Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma.
3 . sıfat Alışılanın dışında kısa olan (yol), kese: "Evimden çıkar, bir kestirme yoldan beş dakikada evine varabilirdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat Amacı fazla uzatmadan anlatan: "Kestirme cevap. Kestirme söz."- .
5 . zarf Kısaca, özet olarak: "Konuyu kestirme anlattı."- .
6 . halk ağzında Kaynatılıp limon sıkılarak koyulaştırılmış şeker şerbeti.

KESTİRMEK Nedir?


1 . Kesme işini yaptırmak.
2 . Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahmin etmek: "Ben bu kadar şeyi kestiremez miyim?"- M. Ş. Esendal.
3 . Kesilmesini sağlamak, kesilmesine yol açmak: "Bebeğin sütünü limon sıkarak kestirdi."- .
4 . Karar vermek: "Söze nereden, nasıl başlayacağımı kestiremiyorum."- H. Taner.
5 . (nsz) Kısa bir süre uyumak, şekerleme yapmak: "Rahmi peykenin köşesine büzülmüş, kestiriyordu."- B. Felek.
6 . Anlamak, farkına varmak: "Bu çocuk zaten hâlâ durumunu kestirememiştir."- B. Felek.

LAYIK Nedir?

Nitelikleri, özü, eylemleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan, yaraşan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MİLYON Nedir?


1 . Bin kere bin, 1.000.000.
2 . isim Bu sayının adı.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SEKSEN Nedir?


1 . Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 80, LXXX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

D D E K M N R Ü Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Düşündürmek,

10 Harfli Kelimeler

Düşündürme,

8 Harfli Kelimeler

Düşünmek, Düşürmek,

7 Harfli Kelimeler

Düşünme, Düşünüm, Düşünür, Düşürme, Düşürüm, Ürüşmek, Üşürmek,

6 Harfli Kelimeler

Dürmek, Düşkün, Düşmek, Kürüme, Ürümek, Ürüşme, Üşümek, Üşürme,

5 Harfli Kelimeler

Düden, Düdük, Dümen, Dünkü, Dünür, Dürme, Dürüm, Düşkü, Düşme, Düşük, Düşün, Künde, Küşne, Küşüm, Müdür, Rükün, Rüküş, Şükür, Ündeş, Ürkme, Ürküş, Ürüme, Üşmek, Üşüme,

4 Harfli Kelimeler

Denk, Derk, Dren, Dürü, Krem, Kreş, Küme, Küre, Menü, Meşk, Renk, Ümük, Ürem, Ürkü, Ürün, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Dün, Düş, Ekü, Erk, Kem, Ker, Keş, Kür, Men, Nem, Şek, Şem, Şen, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Er, Eş, Ke, Me, Ne, Nü, Re, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.