DÜŞÜNCESİZCE (TDK)

Düşüncesiz bir biçimde.

Düşüncesizce kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi C , onikinci harfi E . Başı D sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DÜŞÜNCESİZ Nedir?


1 . Düşüncesi olmayan.
2 . Düşünmeden davranan, anlayışsız.
3 . mecaz Tasasız, kaygısız.

C C D E E N S Z Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Düşüncesiz,

8 Harfli Kelimeler

Densizce,

7 Harfli Kelimeler

Desenci, Düşünce, Düzence, Düzenci, Neşesiz,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Düşsüz, Düzine, Endişe, Neşide, Sizden, Süzeni,

5 Harfli Kelimeler

Deniz, Desen, Dince, Düşes, Düşün, Düzce, Düzen, Ensiz, Eşsiz, Ezine, Secde, Sence, Seziş, Sizce, Ündeş, Ünsüz, Zenci, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Cins, Cüce, Cüzi, Deni, Dine, Dize, Düse, Düze, Enez, Ense, Esen, Esin, İnce, Nece, Neci, Nesi, Neşe, Nice, Seci, Sene, Sezi, Sezü, Sine, Süne, Şeci, Şeni,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Cüz, Din, Diş, Diz, Dün, Düş, Düz, Ece, Ede, Edi, İde, Niş, Sen, Sin, Siz, Şen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Es, Eş, İn, İs, İş, İz, Ne, Nü, Se, Si, Şe, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.