DÜŞÜNCESİZ (TDK)


1 . Düşüncesi olmayan.
2 . Düşünmeden davranan, anlayışsız.
3 . mecaz Tasasız, kaygısız.

Düşüncesiz kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı D sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGISIZ Nedir?

Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz: "Bu güler yüzlü adam ben değilim / Yalandır kaygısız olduğum yalan."- C. S. Tarancı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASASIZ Nedir?


1 . Tasası, derdi olmayan, kaygısız: "En çok adamın tasasız, güleç yüzüne sinirlendi."- E. Işınsu.
2 . Hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen: "Sabah yürüyüşü yapan tasasız bir vatandaştı sanki."- R. Erduran.
3 . zarf Hiçbir şeyi kendine dert edinmeden.

C D E N S Z Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Düşüncesiz,

7 Harfli Kelimeler

Düşünce, Düzenci,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Düşsüz, Düzine, Sizden, Süzeni,

5 Harfli Kelimeler

Deniz, Dince, Düşes, Düşün, Düzce, Düzen, Ensiz, Eşsiz, Seziş, Sizce, Ündeş, Ünsüz, Zenci, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Cins, Cüzi, Deni, Dine, Dize, Düse, Düze, Esin, İnce, Neci, Nesi, Nice, Seci, Sezi, Sezü, Sine, Süne, Şeci, Şeni,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Cüz, Din, Diş, Diz, Dün, Düş, Düz, Edi, İde, Niş, Sen, Sin, Siz, Şen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Es, Eş, İn, İs, İş, İz, Ne, Nü, Se, Si, Şe, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.