DÜĞMELENMEK (TDK)

Düğmeleme işine konu olmak veya düğmeleme işi yapılmak, iliklenmek.

Düğmelenmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜĞME Nedir?


1 . Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı: "Sımsıkı bağlanmış bir örme kese çıkarıyor, birer birer düğmelerini çözüyor."- R. N. Güntekin.
2 . Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça: "Radyonun düğmesi."- .
3 . hayvan bilimi Üst deri altındaki kıkırdak ve yağdan oluşmuş düğme biçimindeki çıkıntı: "Kalkan balığının düğmeleri."- .

DÜĞMELEME Nedir?

Düğmelemek işi.

İLİK Nedir?

Kemiklerin iç boşluklarını dolduran kan üretici yumutak doku.

İLİKLENMEK Nedir?

İlikleme işi yapılmak: "Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş."- H. Taner.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

D E E E K L M M N Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Düğmelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Düğmelemek, Düğmelenme,

9 Harfli Kelimeler

Demlenmek, Düğmeleme, Kümelenme, Kündeleme,

8 Harfli Kelimeler

Demlemek, Demlenme, Denkleme, Eğlenmek, Kümeleme,

7 Harfli Kelimeler

Dememek, Demleme, Denemek, Denklem, Eğlemek, Eğlenme, Eklenme, Elenmek, Emlemek, Melemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Değnek, Delmek, Deneme, Denmek, Düğmek, Eğleme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emleme, Enemek, Keleme, Meleke, Meleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Değme, Delme, Demek, Denek, Denme, Düğme, Dümen, Eğlek, Eğmek, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Emmek, Eneme, Enlem, Kelem, Künde, Ledün, Leğen, Lümen, Melek, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Eğme, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Kele, Keme, Kene, Küme, Leke, Meke, Meme, Menü, Mülk, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Dün, Ede, Eğe, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kül, Lük, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.