DÜĞÜMBOĞAN (TDK)

Ur köküne yerleştirilen iplik düğümünü sıkmak için kullanılan araç.

Düğümboğan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi O , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N . Başı D sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DÜĞÜ Nedir?


1 . Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.
2 . Pirinç.

DÜĞÜM Nedir?


1 . İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum.
2 . mecaz Anlaşılamayan, çözülemeyen karışık durum: "İçi ne kadar karışık olursa olsun, bu samimiyet her düğümü çözer."- P. Safa.
3 . bilişim Bilgisayar ağında başka birimlerle iletişim kurma yeteneği olan yazıcı, sunucu, bilgisayar vb. birim.
4 . edebiyat Edebî eserlerde çapraşık olguların çözümlenmeden önce toplandığı en büyük merak unsuru.
5 . fizik Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan kararlı dalgalarda titreşim genliğinin sıfır olduğu noktalardan her biri: "Ardışık iki düğüm arası bir yarım dalga uzunluğudur."- .

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

SIKMAK Nedir?


1 - Sıkıca kavramak.
2 - Çevresine sarılarak ya da bir şey sararak çepçevre basınç altına almak.
3 - Basınçla suyunu, yağını, sıvı kısmını çıkarıp akıtmak.
4 - Dar gelmek.
5 - Basınçlı bir aygıtla fışkırtmak, püskürtmek.
6 - (Ateşli silahlar için) Tetiği çekip boşaltmak.
7 - Baskı altına almak, üzmek, zorlamak.
8 - Sıkıntı vermek.

A B D M N O Ü Ü Ğ Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bando, Boğma, Doğan, Doğma, Donam, Donma, Düğüm, Düğün,

4 Harfli Kelimeler

Boğa, Doğa, Düğü, Mano, Moda, Oğan, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Bad, Bağ, Ban, Boa, Bom, Dağ, Dam, Don, Dün, Nam, Nom, Oba, Oda, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Am, An, Do, Nü, Od, Om, On, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.