DÖRDÜL (TDK)


1 . Kare.
2 . edebiyat Rubai.

Dördül kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L . Başı D sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

KARE Nedir?


1 . Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Kare masa."- .
3 . İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi: "Kare as. Kare kız."- .
4 . matematik Bir sayının kendisiyle çarpımı.

RUBA Nedir?

Giysi, giyecek, urba.

RUBAİ Nedir?

Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül: "Bu rubailer basit olmakla beraber onlarda hayalden çok mücerrede doğru bir akış vardır."- A. H. Çelebi.

D D L R Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dördül,

4 Harfli Kelimeler

Ödül,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Ölü, Örü,

2 Harfli Kelimeler

Öd,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.