DÖNERBOYUN (TDK)

Başını yarım tur döndürebilen, ağaçkakangillerden küçük bir kuş.

Dönerboyun kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi B , yedinci harfi O , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi N . Başı D sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AĞAÇKAKAN Nedir?

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

B D E N N O R U Y Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yönden,

5 Harfli Kelimeler

Bodur, Boyun, Denyo, Derun, Donör, Döner, Nöron, Önder, Reyon,

4 Harfli Kelimeler

Bone, Boru, Done, Doru, Dren, Ebru, Neon, Obur, Odun, Onur, Ordu, Orun, Oyun, Ören, Yöre,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Ben, Bey, Bor, Boy, Bön, Bre, Bun, Don, Dun, Duy, Ney, Nur, Rey, Run, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, De, Do, En, Er, Ey, Ne, Od, On, Oy, Öd, Ön, Re, Un, Ur, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.