DÖNELEMEK (TDK)

Dolaşmak, dolaşıp durmak.

Dönelemek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DOLAŞMAK Nedir?


1 . Gezmek, gezinmek: "Belki otuz defa belki kırk defa, otelin merdivenlerini inip çıkıyor, her yeri dolaşıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . Doğru gitmeyip yolu uzatmak: "Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız."- .
3 . Dönüp başka bir yönden gelmek: "Dolaş da arka kapıdan gel."- .
4 . Kan, damarlarda yer değiştirmek: "Damarlarında aynı kan dolaşıyor."- .
5 . Saç, iplik vb. şeyler birbirine karışarak güç çözülür duruma gelmek: "Saçları taranmamaktan dolaşmış."- .
6 . (-i) Bir yeri belli bir amaçla gezmek: "Müzeleri dolaşmak."- .
7 . Denetlemek amacıyla bir yeri gezmek.
8 . Nefes, el bir şey üzerinde hafifçe hareket etmek.
9 . müzik Gezinmek.
10 . mecaz Çok kimse tarafından söylenmek. 1
1 . mecaz Belirmek: "Başında dolaşan bir tehlikeden bahsediyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

DURMAK Nedir?


1 - Devimsiz kalmak, yürümez olmak.
2 - İşlemez olmak, çalışmamak.
3 - Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, ºtevakkuf etmek.
4 - Dinmek, kesilmek.
5 - Varlığını sürdürmek.
6 - Var olmak.
7 - Beklemek, dikilmek.
8 - Yaşamak.
9 - Birisinin malı olarak bulunmak ya da o malla ilişkisi olmak.
10 - Kalmak. 1
1 - Hareketsiz, eylemsiz durumda olmak. 1
2 - Bir yerde olmak ya da bulunmak. 1
3 - Belli bir durumda, bir görevde bulunmak. 1
4 - (Olumsuz biçimiyle) Ara vermeden, sürekli olarak. 1
5 - Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek. 1
6 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) eki almış eylemsilerle ya da çekimli bir eylemle süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur.

D E E E K L M N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dönelemek,

8 Harfli Kelimeler

Denkleme, Döneleme, Dönelmek,

7 Harfli Kelimeler

Denemek, Denklem, Dönelme, Eklenme, Elenmek, Kölemen, Ödenmek, Önlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Deneme, Denmek, Dönmek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Keleme, Meleke, Ödemek, Ödenek, Ödenme, Önleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Denme, Dökme, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Dönme, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Kelem, Melek, Ödeme, Ödlek, Ölmek, Önlem,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Kele, Keme, Kene, Köle, Leke, Meke, Ödem, Ölme, Önel, Önem,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Döl, Ede, Eke, Elk, Kel, Kem, Lök, Men, Nem, Öke,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.