DÖNEKLİK (TDK)


1 . Dönek olma durumu.
2 . Döneğe yakışacak biçimde davranış.

Döneklik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DÖNEK Nedir?

İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse), kahpe: "Esasen bende kabahat ki sizin gibi dönek insanlarla yola çıkmışım"- O. C. Kaygılı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

D E K K L N Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Döneklik,

7 Harfli Kelimeler

Denklik, Kökenli, Öndelik,

6 Harfli Kelimeler

Ökelik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Denli, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Dölek, Dönek, Dönel, Kelik, Kendi, Köken, Liken, Nikel, Ödlek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dink, Edik, Ekin, Ekli, Elik, Enik, Enli, İken, İlke, İnek, Kedi, Kile, Klik, Köle, Link, Önel,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Döl, Edi, Elk, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil, Kin, Kök, Lök, Öke,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.