DÖNÜŞME (TDK)


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

Dönüşme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı D sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEŞ Nedir?

Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

BENZEŞME Nedir?


1 . Benzeşmek işi.
2 . dil bilgisi Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon: yurt-daş > yurttaş, çarşanba > çarşamba, o + bir > öbür gibi.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DÖNÜŞMEK Nedir?

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.

TAHAVVÜL Nedir?

Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm: "Gençliğin karşısına çıkınca harika bir tahavvülle başı dikildi."- P. Safa.

D E M N Ö Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dönüşme,

5 Harfli Kelimeler

Dönem, Dönme, Dönüm, Dönüş, Döşem, Dümen, Düşme, Ündeş,

4 Harfli Kelimeler

Menü, Mönü, Ödem, Ödün, Önem, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Döş, Dün, Düş, Men, Nem, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Eş, Me, Ne, Nü, Öd, Ön, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.