DÖLLENME (TDK)


1 . Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah.
2 . Tozlaşma.

Döllenme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı D sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

GAMET Nedir?

Erkek ya da dişi üreme gözesi.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

İLKAH Nedir?


1 . Dölleme.
2 . Döllenme.
3 . Aşılama.

KAYNAŞMA Nedir?


1 . Kaynaşmak işi: "Atmosfer karşılıklı anlayış ve kaynaşma atmosferi idi."- H. Taner.
2 . Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik.
3 . Huzursuzluk: "Meclisteki kaynaşmalar yatıştı ve normal bir durum sağlanabildi mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

TOZLAŞMA Nedir?


1 . Tozlaşmak işi.
2 . bitki bilimi Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme, tozlanma, alogami.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

YUMURTACI Nedir?

Yumurta satan kimse.

D E E L L M N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Döllenme,

7 Harfli Kelimeler

Dölleme, Dönelme,

6 Harfli Kelimeler

Ödenme, Önleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Denme, Dönel, Dönem, Dönme, Elden, Enlem, Ödeme, Önlem,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Elde, Elem, Emel, Emen, Ödem, Ölme, Önel, Önem,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Döl, Ede, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Le, Me, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.