DÖKÜNTÜCÜL (TDK)

Hayvanların, bitkilerin; döküntüleriyle beslenen.

Döküntücül kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L . Başı D sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESLENEN Nedir?

Sönümsüz.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DÖKÜNTÜ Nedir?


1 . Dökülmüş, saçılmış şeyler: "Onlar kendi küfleri, kendi yırtık pırtıkları, kendi döküntüleriyle yaşayabiliyorlar."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bir topluluktan geri kalmış kimseler.
3 . Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi.
4 . Kâğıtçılıkta üretimin herhangi bir safhasında ıskartaya çıkan, genellikle tekrar hamur durumuna getirilen, yaş ve kuru biçimleri olan kâğıt veya karton artığı.
5 . mecaz Değersiz, bayağı, ayaktakımından olan kimse: "Meşrutiyete uygun yönetim, yurt hainlerinin döküntüleriyle kurulamaz."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz İşe yaramayan, değersiz, kötü, berbat: "Şoföre önce kentin en döküntü mahallelerinin adını söylediler."- Ç. Altan.
7 . tıp (***) Bazı hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk, kızarıklık vb. belirti.
8 . coğrafya Parçalanan taşların yamaç aşağı kayması, yuvarlanması, etekte birikmesiyle oluşan yer.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

C D K L N T Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Döküntülü,

8 Harfli Kelimeler

Ötücülük,

7 Harfli Kelimeler

Döküntü, Kötücül, Öncülük,

6 Harfli Kelimeler

Ödüncü, Ödünlü, Ülkücü,

5 Harfli Kelimeler

Dölüt, Dönük, Dönüt, Dünkü, Küncü, Kütlü, Öncül, Önlük, Ötücü, Ütücü, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Cönk, Kötü, Kült, Ödül, Ödün, Ölük, Öncü, Tülü, Ülkü, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Dük, Dün, Kül, Küt, Lök, Lük, Öcü, Ölü, Tül, Tün, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Öd, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.