CUMBALI (TDK)

Cumbası olan (yapı): "Üsküdar'ın servileri, birbirine bakan cumbalı evleri, insana bir mistik tesir yapar."- B. Felek.

Cumbalı kelimesi baş harfi C son harfi I olan bir kelime. Başında C sonunda I olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı C sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

CUMBA Nedir?


1 . Yapıların üst katlarında, ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon: "Yola uzanan cumbaların altındaki destekler büyük annelerimizin sarkık gerdanlarına benzerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Eski evlerde pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm: "Nihayet dün gece komşu kadın cumbadan seslendi."- M. C. Kuntay.

CUMBALI Nedir?

Cumbası olan (yapı): "Üsküdar'ın servileri, birbirine bakan cumbalı evleri, insana bir mistik tesir yapar."- B. Felek.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

MİSTİK Nedir?


1 . Gizemci.
2 . Gizemsel: "Gaipten sesler duyuyor, ruhuna fısıldanan mistik şiirler yazıyordu artık."- Y. Z. Ortaç.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SERVİ Nedir?

Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 2
5 m boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç, andız, selvi, servi ağacı (Cupressus sempenvirens).

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

A B C I L M U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cumbalı,

5 Harfli Kelimeler

Balcı, Bulma, Camlı, Cumba, Malcı, Umacı,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Alım, Bacı, Blum, Buca, Bula, Cuma, Ulam,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Acı, Bal, Bul, Cam, Lam, Mal, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Bu, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.