COĞRAFİ (TDK)

Coğrafya ile ilgili: "Kasaba, coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştur."- S. F. Abasıyanık.

Coğrafi kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi F , yedinci harfi İ . Başı C sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

COĞRAFİ Nedir?

Coğrafya ile ilgili: "Kasaba, coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştur."- S. F. Abasıyanık.

COĞRAFYA Nedir?


1 . Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
2 . Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü: "Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi."- A. Ş. Hisar.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

LİMAN Nedir?

Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak: "On beş gün sonra, geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı."- H. Taner.

LODOS Nedir?


1 . Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel, boz yel: "Dinmiş lodosların uğultusu içinde / İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı."- O. V. Kanık.
2 . Bu rüzgârın estiği gün veya zaman: "Lodosta balığa çıkılmaz."- .
3 . Güney yönü.

POYRA Nedir?

Tekerleğin ortasındaki parmakların ve dingilin geçirildiği yuvarlak kısım, göbek.

POYRAZ Nedir?


1 . Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr: "Vapur, Kız Kulesi açıklarından geçiyor, poyraz solumuzdan çarpıyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Kuzey yönü: "Rüzgâr poyrazdan esiyor."- .

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

A C F O R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Coğrafi,

5 Harfli Kelimeler

Fariğ, İfrağ,

4 Harfli Kelimeler

Arif, Cari, Ciro, Fora, İcar, İcra, İrca, Raci, Rica,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Cağ, Car, Cif, Far, Fiğ, İfa, Ora, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ağ, Ar, Fa, İğ, Of, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.