CİVELEK (TDK)


1 . Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.
2 . sıfat Canlı, neşeli ve sokulgan: "Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır."- B. Felek.

Civelek kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı C sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALICI Nedir?


1 . Kendisine bir şey gönderilen (kimse).
2 . Satın almak isteyen (kimse), müşteri.
3 . isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: "Radyo alıcısı."- .
4 . isim, fizik Almaç.
5 . isim, sinema, TV (***) Kamera.
6 . isim, halk ağzında Azrail.

CİVELEK Nedir?


1 . Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.
2 . sıfat Canlı, neşeli ve sokulgan: "Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır."- B. Felek.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

DELİKANLI Nedir?


1 . Çocukluk çağından çıkmış genç erkek: "Delikanlı çağımızdaki cevher / Yalvarmak, yakarmak nafile bugün."- C. S. Tarancı.
2 . sıfat, mecaz Sözünün eri, dürüst, namuslu (kimse).
3 . ünlem Gençlere bir seslenme sözü: "Delikanlı! Buraya gel."- .

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

NEŞELİ Nedir?


1 . Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe: "Bugün ne kadar iyi, ne kadar neşeli olduğumu görüyor musunuz?"- R. N. Güntekin.
2 . zarf Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde: "Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi."- P. Safa.

SEVDA Nedir?


1 . Güçlü sevgi, aşk: "Ne şair yaş döker ne âşık ağlar / Tarihe karıştı eski sevdalar."- F. N. Çamlıbel.
2 . Aşırı ve güçlü tutku, istek.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

SOKULGAN Nedir?

Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren: "Kaçırmaktan korkar gibi pek hafif adımlar, pek sokulgan nazarlarla ona doğru yürüdü."- R. H. Karay.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

YENİÇERİ Nedir?


1 . Orhan Gazi tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla 1362'de kurulan, İkinci Mahmut zamanında 1826'da Nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı.
2 . Bu asker sınıfından olan er.

C E E K L V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Kevelci,

6 Harfli Kelimeler

Keleci, Lekeci,

5 Harfli Kelimeler

Cilve, Elcik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Kevel, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ekli, Elci, Elek, Elik, Evce, Evci, Evli, İlke, Kele, Kile, Leke, Lice, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Ev, İl, Ke, Ki, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.