CİNSLİKBİLİM (TDK)

Cinsiyeti ve cinsiyetle ilgili sorunları inceleyen bilim, °seksoloji.

Cinslikbilim kelimesi baş harfi C son harfi M olan bir kelime. Başında C sonunda M olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı C sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

CİNS Nedir?


1 . Tür, çeşit: "Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir."- .
2 . Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner.
3 . Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.
4 . sıfat, argo Garip, tuhaf.
5 . Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
6 . sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: "Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

CİNSİYET Nedir?

İnsan, hayvan ve bitkilerde erkek, dişi bireylere üremede ayrı ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaratılış, eşey, cinslik, °seks.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

B C K L L M N S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bilimcilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilicilik, Binicilik, İlimcilik, İsimcilik, Silicilik,

8 Harfli Kelimeler

Cibinlik,

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Cinslik, İkincil, İlmikli, İsimlik, Kilimci, Kilisli, Minicik, Sicilli, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

Bikini, Bilici, Binici, Binlik, Bismil, İbikli, İbiksi, İkinci, İlikli, İliksi, İsilik, İsimli, Kimisi, Miskin, Silici, Sincik, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Bicik, Bilim, Cibin, Cinli, Cisim, İblis, İkici, İkili, İklim, İlkin, İlmik, İmbik, İmlik, İncik, İncil, İslim, Kilim, Kilis, Killi, Kilsi, Kinci, Kinli, Milis, Milli, Milli, Minik, Misil, Sicil, Sicim, Silik, Silki, Sinik,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bini, Cins, İbik, İbis, İlik, İlim, İnci, İnik, İsim, İsli, Kils, Kimi, Link, Mini, Mink, Misk, Sili, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Cim, Cin, İki, İlk, İni, Kil, Kim, Kin, Lim, Mil, Mis, Nim, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İn, İs, Ki, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.