CİMRİLEŞMEK (TDK)

Cimri gibi davranmaya başlamak: "Yolculuk arkadaşlarınıza bir bakın: Cimri daha cimrileşecek, açgözlü daha arsızlaşacaktır."- H. Taner.

Cimrileşmek kelimesi baş harfi C son harfi K olan bir kelime. Başında C sonunda K olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı C sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇGÖZLÜ Nedir?

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı: "Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş."- A. Gündüz.

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

ARSIZ Nedir?


1 . Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse).
2 . Açgözlü davranan (kimse).
3 . mecaz Kolayca üreyebilen (bitki).

BAŞLAMAK Nedir?


1 . Bir işe girişmek, harekete geçmek: "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı."- H. Taner.
2 . (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek: "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı."- H. E. Adıvar.
3 . Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak: "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar."- Y. K. Beyatlı.
4 . Görünmek: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.
5 . Etkisini göstermek: "Kış başlarken yapraklar döküldü."- C. Uçuk.
6 . Hoş olmayan bir davranışa koyulmak: "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar."- O. C. Kaygılı.

CİMRİ Nedir?

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

C E E K L M M R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Cimrileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Cimrileşme,

9 Harfli Kelimeler

Erişilmek, İrileşmek, Kemirilme, Kirişleme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Ermişlik, İkileşme, İrileşme, İşlemeci, Mercekli, Mercimek,

7 Harfli Kelimeler

Emilmek, Emircik, Emirlik, Emişmek, Erişmek, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İmlemek, İrkilme, İşlemci, İşlemek, Kemerli, Kemiriş, Kemirme, Kilerci, Klişeci, Memecik, Meşecik, Meşelik, Remilci, Şekerci, Şekerim, Şekerli, Şekilci,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Erimek, Erişim, Erişme, Eşilme, İkilem, İkişer, İlişme, İlkeci, İmleme, İşemek, İşleme, Keleci, Kelime, Kerime, Lekeci, Leşker, Melike, Memeli, Mercek, Meşime, Şiirce, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cemre, Cimri, Cirim, Ekici, Ekili, Eklem, Ekler, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Emmek, Ercik, Erciş, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İrice, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erce, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlme, İşli, Kele, Keme, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mim, Mir, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.