CİMRİ (TDK)

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Cimri kelimesi baş harfi C son harfi İ olan bir kelime. Başında C sonunda İ olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ . Başı C sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTLİ Nedir?


1 . Üstünde bit bulunan.
2 . mecaz Cimri.

EKTİ Nedir?


1 . Her yiyeceği canı çeken.
2 . Asalak.
3 . Cimri.
4 . isim Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk.
5 . isim, halk ağzında Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen kuzu: "Ayol ihtiyarsan ne diye kızın arkasından ekti kuzu gibi dolaşıyorsun?"- M. Ş. Esendal.
6 . halk ağzında Arsız, yüzsüz, görgüsüz.

HARCAMA Nedir?


1 . Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf.
2 . Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider: "Günlük harcamalar o kadar arttı ki..."- .

HASİS Nedir?


1 - Elisıkı, cimri, pinti, kısmık.
2 - Bayağı, insanı küçülten, alçak.

KISMIK Nedir?

Cimri.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAM Nedir?


1 . İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma.
2 . din b. (***) Namazda ayakta durma.
3 . eskimiş Ayağa kalkma, ayakta durma.
4 . eskimiş Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme.
5 . eskimiş Ayaklanma, başkaldırma, karşı gelme: "Planlı ihtilalin, planlı kurtuluş, kıyam ve savaşının ilk basamağı buydu."- E. İ. Benice.

KİBRİT Nedir?


1 - Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek bileşimde olan, küçük tahta ya da karton parçası.
2 - Kükürt.

KİBRİTÇİ Nedir?


1 . Kibrit satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Cimri: "Yahudi mahallesi, halkı fazla kibritçidir ama ötede beride ışık var."- R. N. Güntekin.

MIHSIÇTI Nedir?

Cimri.

NEKES Nedir?

Cimri.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PİNTİ Nedir?

Aşırı derecede cimri, hasis.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

VARYEMEZ Nedir?

Cimri.

C M R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Cimri, Cirim,

3 Harfli Kelimeler

Cim, İri, Mir,

2 Harfli Kelimeler

İm, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.